1. HAURRAREN ESKUBIDEEN DEKLARAZIOA

Kategoriarik gabe

HAURRAREN ESKUBIDEEN DEKLARAZIOA

1. Neska-mutil guztiek gozatuko dituzte Deklarazioa honetako eskubideak, sexu, arraza, naziotasun, Hizkuntza, erlijio, ohitura, edo egoera ekonomiko desberdina badute ere. BERDINTASUNA

2. Neska-mutil modu berezien babestuko dira. Behar diren baliabide guztiak jarriko dira fisikoki , adimenez ,moralki, espirituz eta sozialki askatasunez eta duintasunez garatu ahal izateko. BABESA

3. Neska-mutil guztiak dute , jasotzen direnetik, izena eta naziotasuna izateko eta bere herrialdeko eskubideez bete – betean gozatzeko eskubidea. INDENTITATEA

4. Neska-mutil guztiek dute ingurumen osasuntsua hazteko eta elikagai, etxebizitza eta medikuaren arreta egokia izateko eskubidea . ONGIZATEA

5. Nolabaiteko ezgaitasun fisiko, adimenezko edo soziala jasaten duten neska-mutil guztiek jaso behar dute tratamendu, heziketa eta arreta berezia, gizartean bete- betean integra daitezen . EZGAITASUNARI ARRETA

6. Neska-multil guztiek behar dute maitasuna eta ulermena zoriontsu hazi ahal izateko.Gizarteak eta agintariek familiari gabeko edo bizitzeko baliabiderik ez duten neska-mutilak bereziki zaintzeko betekizuna dute. MAITASUNA ETA ULERMENA

7. Neska-mutil guztiek eta derrigorrezko doako hezkuntza onarrizko etapetan izateko eskubidea. Baita jolasteko denbora librea izatekoa ere. HEZKUNTZA ETA JOLASA

8. Neska-mutil guztiek arrisku-egoeretan sorospena hartzen duten lehenengoa artean egon behar dute,. LEHENTASUNA

9. Neska-mutil guztiak edozein abandonu, krudelatasun eta esplotazio moduetati babestuak izan behar dira. Ez da onartu behar gutxieneko adin egokia izan arte lan egitea, are gutxigo euren osasun fisiko edo adimenera arriskua jartzen baldin bada. EZ ESPLOTASIORIK

10. Neska-mutil guztiak diskriminazio areagotzen duten praktika guztietatik babestu behar dira. Ulermena, tolerantzia , adiskidetasuna, bakean eta anaitasun unibertsalean hezi behar dira. SENIDETASUNA