Urriaren 1. astea

Asteko buletina

Asteko laburpen hau albiste onez beteta dago; agian, guztien artean onena da Covid19ren kasu berri positiborik ez dela egon jakinaraztea, eta konfinatuta zeuden 3 eskoletatik 2ra itzuli direla, eta 1. mailakoa astelehenean itzuliko dela.


Joan den astean esan genizuen bezala, hemendik aurrera, positibo bat ematen denean eta klasea konfinatu behar denean, familiek SMS bat jasoko duzue jarraitu beharreko jarraibideekin. Espero dezagun denbora asko behar izatea era berri hau estreinatzeko.;)

 

Aste honetan ospatu beharreko beste gauza bat Haur Hezkuntzaren eraikinaren sukaldearen inaugurazioa izan da, janari egin berria usaintzea atsegin handia da!!. Gogoratu hemendik aurrera haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako menuak ez direla berdin-berdinak, eta biak jaitsi ditzakezuela menuetan.aulosan.menuetan.aulosan.

Ikasturtearen hasieran iragarri genizuen agian ez zela posible izango “burbuilei” eustea jantokiko denboran, batez ere langile faltagatik. Beste behin ere, begiraleen, antolakuntzaren eta ikasleen ahaleginari esker, bitarteko-gabeziaren muga hori gainditu ahal izan dugu, eta pozik gaude “burbuilak” jantokiaren denboran ere mantentzea lortu dugula jakinarazteagatik, bai jolastokietan, bai mahaietan.

Familiak, animo eta eskerrik asko ahaleginagatik eta ez dezagun inoiz ahaztu elkarrekin indartsuagoak garela!